Nieważność spłaconej już umowy kredytu hipotecznego mBank S.A. z 2008 roku.

W dniu 16.12.2022 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność spłaconej już umowy kredytu hipotecznego BRE Bank S.A. – obecnie mBank S.A. waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,
b. na rzecz naszego klienta Sąd zasądził kwotę w wysokości 628.170,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15.04.2021 do dnia zapłaty,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki