WYROK PRAWOMOCNY – unieważnienie kredytu we frankach mBank!

W dniu 05.12.2022 w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, V Wydział Cywilny (SSA Teresa Karczyńska – Szumilas) zapadł korzystny dla naszego Klienta wyrok podtrzymujący decyzję Sądu Okręgowego co do nieważności umowy CHF.

Korzyści naszego Klienta:

a. umowa jest nieważna – saldo kredytu spada do 0,00 zł,
b. zasądzone przez Sąd kwoty w wysokości 47.416,32 zł oraz 17.432,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 03.09.2021 do dnia zapłaty – do zwrotu przez mBank,
c. koszty procesu w wysokości 6.417 zł oraz 8.100zł ponosi pozwany bank.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki