Wyrok z dnia 12.04.2023

UMOWA CHF NIEWAŻNA!

Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny:
a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego (BRE Bank – obecnie mBank) waloryzowanego kursem CHF z 2007 roku,
b. na rzecz naszego Klienta Sąd zasądził łącznie kwotę w wysokości 96.076,84 zł oraz 40.804.02 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16.04.2020 roku,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki