Wyrok z dnia 07.04.2023, po 4 miesiącach od złożenia pozwu!

UMOWA CHF NIEWAŻNA!

Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego mPlan (BRE Bank – obecnie mBank) waloryzowanego kursem CHF z 2007 roku,
b. na rzecz naszego Klienta Sąd zasądził kwotę w wysokości 182.582,31 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki