Wyrok z dnia 28.04.2023

UMOWA CHF NIEWAŻNA! W dniu 28.04.2023 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego Raiffeisen Bank International AG waloryzowanego kursem CHF z 2009 roku,
b. na rzecz naszej Klientki Sąd zasądził kwotę w wysokości 78.219,65 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki