25.05.2023 Wyrok prawomocny!!! Apelacja oddalona – Umowa CHF nieważna!

Korzyści naszych Klientów:

a. umowa jest nieważna,

b. zasądzona przez Sąd kwota 136.444,79zł wraz z odsetkami do zwrotu przez mBank S.A.

c. koszty procesu ponosi pozwany bank.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki