UMOWA CHF – PKO BP – NIEWAŻNA!

W dniu 21.06.2023 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt PKO BP z 2006 roku,

b. na rzecz naszych Klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 140.370,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki