Niestety każdego z nas dotyczą zagadnienia związane z prawem spadkowym. Kancelaria udziela wsparcia prawnego dla osób, które bezpiecznie i skutecznie chcą zarządzić swoim majątkiem na wypadek własnej śmierci, a także świadczy pomoc prawną dla osób uprawnionych do spadku, które chcą dochodzić swoich praw do spadku w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem. Nasz adwokat zapewnia także wsparcie w dokonywaniu czynności dotyczących spadku przed notariuszem.