08.03.2024 WYGRANA przeciwko Bankowi Millennium S.A.!


Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny Sygn. akt I C 241/23 Sędzia Marek Jasiński:

  • ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z dnia 14.04.2008r.,
  • na rzecz naszych Klientów zasądza łącznie – 166.116,17 zł + 54 558,39 CHF + odsetki ustawowe od dnia 08.09.2022r.

Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki