07.03.2024 WYGRANA przeciwko Bankowi Millennium S.A.!07.03.2024

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny Sygn. akt XV C 621/22

Sędzia Marian Glembin:

  • ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z dnia 19.07.2007r.,
  • na rzecz naszego Klienta zasądza – 379.154,93 zł + odsetki ustawowe od dnia 14.12.2021r.


Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki