20.03.2024 WYGRANA przeciwko Bankowi BPH S.A.!

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

Sygn. akt I C 2444/21

Sędzia Anna Chabowska:

ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2005 roku.

Na rzecz naszych Klientów zasądza – 108.289,19 zł + odsetki ustawowe od dnia 24.05.2021r.

Sprawę prowadzi:

adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki