26.03.2024 WYGRANA przeciwko Bankowi PKO BP S.A.!

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

Sygn. akt I C 2986/22

Sędzia Małgorzata Licbarska:

ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2006 roku.

Na rzecz naszych Klientów zasądza łącznie – 121.519,94 zł + 46.968,26

CHF + odsetki ustawowe od dnia 26.07.2022r.

Sprawę prowadzi:

adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki