04.04.2024 WYGRANA przeciwko Bank Millennium!

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 389/21 Sędzia Ewa Karwowska ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2006 roku.

Na rzecz naszych Klientów zasądza – 167 158,89 zł + odsetki ustawowe od dnia 26.08.2020 r. do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki