24.01.2024 roku WYGRANA przeciw BNP Paribas Bank Polska S.A.!

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

  • ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny,
  • na rzecz naszych Klientów zasądza – 124.650,97 zł  + odsetki ustawowe od wezwania przedsądowego.

Naszemu Klientowi gratulujemy sukcesu!

Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki