Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny

  • ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny,na rzecz naszych Klientów zasądza łącznie – 197.953,57 zł + 48.034,81 CHF  + odsetki ustawowe od wezwania przedsądowego
Klientom gratulujemy sukcesu! Sprawę prowadzi:adw. Patrycja Butny