Prawomocna wygrana przeciw Bank PKO S.A. (dawniej BPH)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny 

w dniu 21.11.2023 roku:

  • ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny,
  • na rzecz naszych Klientów zasądza – 135.177,23 zł  oraz 43 170,70 CHF + odsetki ustawowe.

Klientom gratulujemy sukcesu!

Sprawę prowadziła

adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki