UMOWA CHF – PKO BP – NIEWAŻNA!

W dniu 27.06.2023 Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego z 2007 roku,

b. na rzecz naszej Klientki Sąd zasądził kwotę w wysokości 131.672,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki