UMOWA CHF – SANTANDER BANK – NIEWAŻNA!

Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny w dniu 30.08.2023 roku:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego,

b. na rzecz naszych Klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 442.773,26 zł i 28.879,85 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki