Wygrana, na zasadzie teorii dwóch kondykcji, przeciwko Millennium Bank S.A. – umowa nieważna.

Wyrokiem z dnia 24.06.2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny, SSO Wojciech Włosiński, sygn. akt: XV C 931/20:

a. z uwagi na zawarte klauzule abuzywne ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2007 roku,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 348 582,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23.04.2020 do dnia zapłaty,

c. zasądził zwrot kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki