Wygrana z dnia 23.06.2022 przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) – umowa nieważna.

Wyrokiem z dnia 23.06.2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego „EKSTRALOKUM” waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 218 238,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28.08.2020 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku w wysokości 11 834 zł.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki