Wygrana z dnia 20.06.2022 przeciwko mBank S.A. – umowa nieważna.

Wyrokiem z dnia 20.06.2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego „MULTIPLAN” waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 47 416,32 zł oraz kwotę 17 434,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 05.10.2020 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki