Prawomocna wygrana z dnia 19.09.2022 przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.).

Prawomocna wygrana z dnia 19.09.2022 przeciwko 
Nordea Bank Polska S.A (obecnie PKO BP S.A.).

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego „NORDEA-HABITAT” waloryzowanego kursem CHF z 2007 roku,

b. nie uwzględnij zgłoszonych przez bank zarzutów zatrzymania ani potrącenia,

c. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 181 493,49 zł  oraz 32 518  CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 03.08.2021 do dnia zapłaty,

d. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku,

Wyrok jest prawomocny. Nasz klient został uwolniony od niekorzystnego dla niego kredytu, a co za tym idzie nie będzie musiał kontynuować jego spłaty.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki