Wygrana z dnia 20.09.2022 przeciwko BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.).

Wygrana z dnia 20.09.2022 przeciwko BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.).

Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego „mPlan” waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 136 444,79 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24.03.2021 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku,

Warto nadmienić, że sprawa dotyczy umowy o kredyt hipoteczny który został już spłacony przez naszych Klientów.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki