Wygrana z dnia 27.09.2022 przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawniej Eurobank)

Wygrana z dnia 27.09.2022 przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawniej Eurobank)

Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego  waloryzowanego kursem CHF z 2007 roku,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości *86 565,66 zł*  oraz *18 827,31 CHF* wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25.01.2021 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki