ING pokonany! Wygrana z dnia 12 października 2022 roku

W dniu 12 października 2022 roku wygraliśmy po raz kolejny – tym razem poległ ING Bank Śląski S.A.

Wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy w Elblągu w osobie SSO Arkadiusza Kuta.

Sąd w tej sprawie uwzględnił w całości nasze powództwo, tj.:

a. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z zawartej
przez naszych Klientów umowy,

b. zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę w wysokości 219 198,89 zł
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20.12.2021 do dnia
wyrokowania (z uwagi na uwzględnienie zarzutu zatrzymania
podniesionego przez bank, co zamierzamy kwestionować),

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki