Wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie – przeciwko Nordea-Habitat

Wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2007 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie po raz kolejny ustalił, że umowa Banku Nordea (obecnie PKO BP S.A.) jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwoty 416.540,02 złotych i 215.097,76 franków szwajcarskich, a więc łącznie około 1,3 miliona złotych. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd jednoznacznie wskazał, że nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie umowy, która po wyłączeniu z niej postanowień niedozwolonych nie byłaby możliwa do wykonania. Nie jest też możliwe uznanie, iż umowa powinna być wykonywana jako umowa kredytu złotowego, bo – po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień odnoszących się do ustalania kursów walut – postanowienia umowy nie wyrażają, a nawet nie pozwalają ustalić, kwoty w złotych, jaka powinna zostać udostępniona kredytobiorcom.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki