Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – wygrana przeciwko BGŻ S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku – wygrana dotycząca umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej z 2006 roku zawarta z BGŻ S.A. (obecnie Bank BNP Paribas)

Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa z 2006 roku zawarta z Bankiem BGŻ S.A. jest nieważna w całości. Co ciekawe – Sąd zasądził dochodzoną pozwem kwotę ponad 3 tysięcy złotych, którą bank pobrał z tytułu wydania sześciostronicowego zaświadczenia o spłacie kredytu. Sąd wskazał, że żądanie zwrotu tej opłaty okazało się ono zasadne w całości po pierwsze ze względu na ustalenie nieważności umowy kredytu. Skoro tak, to strony nie były związane żadnym stosunkiem prawnym, który usprawiedliwiałby pobranie przez bank od powodów opłaty. Po drugie Sąd wskazał, że nawet pomijając nieważność umowy, podstawę pobrania tej kwoty stanowiły bliżej nieokreślone postanowienia regulaminowe, których pozwany nie sprecyzował w toku procesu. Za nieuczciwe i rażąco krzywdzące dla powodów jako konsumentów trzeba było uznać takie postanowienie, mocą którego za wystawienie zaświadczenia o rozmiarach 6 kartek, zawierającego podstawowe informacje o spłacie kredytu, którymi bank jako profesjonalista dysponował zapewne na bieżąco, naliczono opłatę w nieproporcjonalnej do kosztów wytworzenia tego dokumentu wysokości (około dwukrotności płacy minimalnej netto). 

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki