Wygrana w Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – przeciwko PKO BP S.A.

Wygrana w Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przeciwko PKO BP S.A. dotycząca umowy Własny Kąt Hipoteczny z 2007 roku

Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa jest nieważna i zasądził w związku z tym na rzecz kredytobiorców 126.429,72 złotych. W uzasadnieniu niniejszego wyroku Sąd wskazał, że możliwość arbitralnego ustalania kursu CHF przez bank dawało bankowi możliwość jednostronnego kształtowania treści stosunku prawnego łączącego go z kredytobiorcami w czasie trwania umowy, co niewątpliwie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy kredytobiorców (konsumentów). Powyższe musiało poskutkować uznaniem umowy za nieważną.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki