Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga przeciwko Bankowi BPH S.A.

Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. (umowy GE Money Bank)

Wyrokiem z dnia 15 marca 2021 roku warszawski Sąd Okręgowy z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 207 939,44 złotych. Sąd zasądził także od banku zwrot kosztów sądowych w pełnej wysokości. W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, kredytobiorca nie został należycie poinformowany o ryzyku związanym z zawarciem tej umowy, a klauzule abuzywne dotyczące przeliczeń walutowych były ukryte w różnych częściach umowy i niemożliwe do samodzielnego zinterpretowania przez konsumenta.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki