Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przeciwko BRE bank (mBank)

Wyrokiem z dnia 13 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z 2008 roku. Sąd wskazał, że łącząca strony umowa zawierała postanowienia abuzywne. Jako niedozwolone postanowienia umowne sąd wskazał prawo ustalania kursu CHF dla potrzeb rozliczeń wyłącznie przez bank, a także brak sprecyzowanych zasad ustalania tych kursów.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki