Wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko mBankowi

Dnia 26 maja 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę o kredyt hipoteczny „Multiplan” za nieważną. W umowie waloryzowanej kursem CHF z 2008 roku brakowało jakiegokolwiek postanowienia wskazującego na sposób przeliczania kwoty kredytu na walutę CHF, co Sąd uznał za podstawę do ustalenia nieważności. Ponadto, w umowie nie było zapisu dającego bankowi możliwość stosowania dowolnego kursu, co w efekcie sprawiło, że umowa nie spełniała podstawowych elementów kredytu indeksowanego. Sąd uznał umowę za sprzeczną z art. 58 k.c. Na rzecz powodów Sąd zasądził kwotę 86.667,62 PLN oraz 58.136,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postepowania.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki