Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przeciwko Alior Bank

Wyrokiem z dnia 30 marca 2021 roku gdański Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu indeksowanego do CHF zawartą z Alior Bank w 2010 w całości za nieważną. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych kwot tj. blisko 20.000 CHF oraz 50.000 PLN. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa jest bezwzględnie nieważna, jako sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe oraz z art. 58 kodeksu cywilnego, bowiem w dniu umowy obowiązywał już art. 358 kodeksu cywilnego w „nowym kształcie”. Warto podkreślić, iż bank nie złożył odpowiedzi na pozew.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki