Wygrana przed Sądem Okręgowym w Katowicach przeciwko BRE Bank S.A. (mBank)

Wyrokiem z dnia 13 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF „Multiplan” z 2008 roku. Ponadto na rzecz powodów Sąd zasądził solidarnie zwrot kosztów procesu. Jako podstawę nieważności umowy sąd wskazał klauzule przeliczeniowe. Przeliczenia złotówek na franki szwajcarskie i odwrotnie miało następować na podstawie tabel kursowych banku, co prowadziło do tego, że to bank miał wyłączne prawo do ustalania kursu CHF. Zgodnie z prawem polskim są to niedozwolone postanowienia umowne.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki