Wygrana z dnia 20 stycznia 2022 przeciwko mBank S.A. – umowa nieważna.

Wyrokiem z dnia 20.01.2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku (sygn. akt: I C 595/21) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku. Sąd uwzględnił w całości wywiedzione przez naszą kancelarię powództwo przeciwko mBank S.A., tym samym uwzględniając twierdzenie, iż umowa jest nieważna. Na rzecz kredytobiorcy Sąd zasądził kwotę w wysokości 56 567,57 zł oraz kwotę 20 248,17 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki