Wygrana z dnia 27.04.2022 przeciwko mBank S.A. – umowa nieważna.

Wyrokiem z dnia 27.04.2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny, SSO Adrianna Gołuńska-Łupina (sygn. akt: I C 2148/20):

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego „mPLAN” waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 312 839,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08.10.2020 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego w kwocie 11 834 zł od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki