Wygrana w Poznaniu, w sprawie spłaconego już kredytu Nordea-Habitat z 2007 roku!

Wyrokiem z dnia 22.04.2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, referent SSO Magdalena Horbacz,  (sygn. akt XVIII C 1694/21) uwzględnił w całości wywiedzione przez naszą kancelarię powództwo przeciwko PKO BP S.A.

Sąd ustalił nieważność umowy frankowego kredytu mieszkaniowego Nordea-Habitat z 2007 roku.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 372.974,25 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 maja 2021.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki