Prawomocna wygrana z mBankiem! – 14.03.2022

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie I ACa 998/21 oddalił apelację wniesioną przez mBank od wyroku ustalającego nieważność umowy i zasądzającego od banku kwotę 100.961,80 złotych i 51.028,49 franków szwajcarskich. Wyrok uwzględniający w całości nasze powództwo jest już prawomocny po niespełna dwóch latach od dnia wniesienia pozwu!!!

W ustnych motywach korzystnego dla kredytobiorców, prawomocnego orzeczenia Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że Sąd I instancji słusznie uznał, że umowa jest nieważna, ponieważ daje bankowi możliwość samowolnego kształtowania sytuacji kredytobiorcy zarówno w zakresie kwoty kredytu, jak i wysokości poszczególnych rat. Sąd podniósł także, że to na banku jako profesjonaliście ciążył obowiązek indywidualnego pouczenia kredytobiorcy o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu indeksowanego do waluty obcej, czemu nie czyniło zadość podpisanie przez kredytobiorcę bankowego szablonu oświadczenia dotyczącego tego ryzyka. W ocenie sądu koniecznym elementem takiego pouczenia powinno być m.in. przedstawienie prognoz w zakresie kształtowania się kursu waluty na przyszłość ze szczegółowym wskazaniem, jaki wpływ wahania kursowe będą miały zarówno na wysokość rat, jak i saldo kredytu.

Nasi Klienci uwolnili się od swojego kredytu frankowego, zachęcamy Państwa do pójścia w ich ślady 😊

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.