Wygrana z dnia 27 maja 2022 przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa nieważna.

Wyrokiem z dnia 27 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny, (sygn. akt: XV C 2007/20):

a. ustalił, iż umowa o konsolidacyjny kredyt hipoteczny Millekredyt z dnia 3 kwietnia 2006 r. jest nieważna,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 
301.831,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 października 2020 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego w kwocie 11 834 zł od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki