Wygrana w Olsztynie już po 8 miesiącach od złożenia pozwu! Pozwanym Bank PKO  S.A. (dawny Bank BPH S.A.)! 

Wyrokiem z dnia 02 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, (sygn. akt: I C 1789/21/BGS):

a. ustalił, iż umowa  kredytu hipotecznego z dnia 13 kwietnia 2006 r. jest nieważna,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 135.177,23zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 maja 2021 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki