Umowa nieważna – wyrok prawomocny!

Wygrana z dnia 15 czerwca 2022 przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 20.01.2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt: III Ca 1235/21) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego z 2006 roku indeksowanego do CHF.

Sąd uwzględnił w całości wywiedzione przez naszą kancelarię powództwo przeciwko mBank S.A., tym samym uwzględniając twierdzenie, iż umowa jest nieważna.

Na rzecz kredytobiorcy Sąd zasądził kwotę w wysokości  15.571,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki