Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – wygrana przeciwko Millennium z dnia 25 czerwca 2021 roku

Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF w całości za nieważną. Za podstawę nieważności Sąd wskazał naruszenie art. 69 ust. 1 prawa bankowego w zw. z art. 58 par. 1 i 3 kodeksu cywilnego. Nieważność umowy wynikała także z zawartych w niej klauzul abuzywnych. Sąd zasądził od banku Millennium na rzecz konsumentów wszystkie świadczenia spłacone w złotówkach i frankach szwajcarskich, mianowicie kwotę 186.000 zł oraz 45.000 CHF. Ponadto, Sąd obciążył pozwany Bank w całości kosztami procesu.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki