Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – wygrana przeciwko Santander z dnia 28 czerwca 2021 roku

Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2009 roku. Ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotów kosztów postępowania. Jako podstawę nieważności umowy sąd wskazał zawarte w umowie postanowienie abuzywne (niedozwolone). Sąd uznał, że w momencie zawierania umowy, konsumenci nie znali całkowitego kosztu kredytu, a także wysokości zadłużenia. Postępowanie dowodowe Sąd ograniczył do przesłuchania dwóch świadków Pozwanego oraz Powodów.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki