Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – wygrana przeciwko Santander dnia 5 lipca 2021 roku

Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank

Wyrokiem z dnia 5 lipca 2021 roku warszawski Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego do CHF zawartą z bankiem Santander Consumer Bank w całości za nieważną. Jako najistotniejsze wady umowy sąd wskazał naruszenie istoty stosunku prawnego oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Nieważność umowy wynikała także z zawartych w niej niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Na rzecz Powodów Sąd zasądził od Santander Consumer Bank kwotę ponad 11.000 złotych oraz ponad 52.000 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Ponadto Sąd obciążył pozwany Bank w całości kosztami procesu.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki