Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – wygrana przeciwko Santander z dnia 12 lipca 2021

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 lipca 2021 roku – wygrana dotycząca umowy kredytowej z 2009 roku zawartej z Santander 

Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa z 2009 roku zawarta z Santander Consumer Bank S.A. jest nieważna w całości. Tym samym Sąd zasądził zgodnie zasadą dwóch kondykcji na rzecz kredytobiorców kwotę 304.677,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto Sąd obciążył pozwany bank w całości kosztami procesu w łącznej kwocie 10.834 zł. W niniejszej sprawie kredyt został spłacony przez kredytobiorców w całości.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki