Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – wygrana przeciwko Millennium z dnia 17 czerwca 2021

Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2007 roku. Sąd zasądził zgodnie zasadą dwóch kondykcji od Pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 304.293,77 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto kosztami postępowania Sąd obciążył w całości pozwany bank. Sąd za podstawę do ustalenia nieważności wskazał, że umowa w sposób rażący naruszała dobre obyczaje oraz interesy konsumentów poprzez jednostronne wyznaczenie wysokości rat kredytu przez bank.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki