21.05.2024 WYGRANA przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 1282/20 Sędzia Beata Grygiel-Stelin ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny.

Na rzecz naszych Klientów zasądza – 102.467,73 zł + odsetki ustawowe od dnia 16.05.2020 r. do dnia zapłaty + koszty zastepstwa procesowego.

Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki