08.05.2024 WYGRANA przeciwko Millennium Bank!

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny Sygn. I C 80/23 Sędzia Małgorzata Banaś ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku.

Na rzecz naszych Klientów zasądza – 205.902,09 zł + odsetki ustawowe od dnia 06.09.2022 r. do dnia zapłaty + 11.817,00 zł KZP.

Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki