06.05.2024 PRAWOMOCNA WYGRANA

Prawomocna wygrana przeciwko PKO BP (dawniej Nordea) Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny
Sygn. akt I ACa 816/23 SSA Piotr Daniszewski oddala apelację banku ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2009 roku.

Na rzecz naszych Klientów zasądza:

  • kwotę – 244.519,65 zł
  • odsetki za opóźnienie – 80.267,27 zł (wyliczone na dzień 09.05.2024)
  • Koszty Zastępstwa Procesowego – 19.917,00 zł

Sprawę prowadziła:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki