25.04.2024 WYGRANA przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 3089/21 Sędzia del. Grzegorz Karaszewski ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku.

Na rzecz naszego Klienta zasądza – 219.850,20 zł + odsetki ustawowe od dnia 24.06.2021 r. do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki