23.04.2024 WYGRANA przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny Sygn. akt XV C 1967/23 Sędzia Beata Witkowska ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku.

Na rzecz naszego Klienta zasądza – 181.162,18 zł + odsetki ustawowe od dnia 15.03.2023 r. do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki